כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

צוות אירגוני
יואל כהן
מנהל תוכנית עתי"ד
הקטר המוביל
026228087 0508334250
שרה לקס סיימור
צוות תוכנית עתי"ד
0542543020 026228083
ענהאל במברגר
צוות תוכנית עתי"ד
ימי עיון והשתלמויות עתי"ד
0543033838
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש