כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

צוות אירגוני
יואל כהן
מנהל תוכנית עתי"ד
הקטר המוביל
026228087 0508334250
נעמה אבנון
צוות תוכנית עתי"ד
ימי עיון ותוכנית משנני עתי"ד.
026228012 0507763506
נירית בוהדנה
צוות תוכנית עתי"ד
גמול השלמות, מנחים ותקציב.
026228054 0505557400
חגית בן דוד
צוות תוכנית עתי"ד
קשר עם בתי הספר, פרויקט והעמידו.
026228083 0509005912
אודיה דניאלי
צוות תוכנית עתי"ד
חשבוניות.
026228082 0507531873
Site by Visual - Pure Interactive

כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 92620 טל' 02-6228083 @ כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש