כתובתנו: דוד שמעוני 20 ירושלים מיקוד 9262325 טל' 02-6228083

חפצי קליינמן

"לחיים של יצירה,
זאת היא הנקודה העליונה שאנחנו חייבים לשאוף אליה,
אנחנו מוכרחים להרים דגל של יצירת קודש של מפעלים טובים הקרובים לנו בפינו ובלבבנו
חיים המביאים ברכה ותועלת לנו ולעולם כולו"  (מאמרי הראי"ה)

חינוך מאהבה, משמעת באהבה, חיזוק באהבה ולימוד באהבה ומאהבה!

חפצי קליינמן -מנחה בתוכנית עתי"ד
 בעלת תארים: B.ed - חינוך לגיל הרך בתנ"ך ותושב"ע
                      MA - ניהול מסגרות חינוכיות

נשואה +5
מתגוררת בירושלים תובב"א


חזור
Site by Visual - Pure Interactive

כל הזכויות שמורות | תנאי שימוש