Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 180 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 180 Previous Page
Page Background

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

שיעורי בית

12.2.2017

ט"ז בשבט תשע"ז

יאיר, למה הבאת לבית

הספר מאוורר?

אני דואג לאווירה!

יוצאים לדרך

כולנו רוצים שבית הספר שלנו יהיה מקום שנעים לבלות

בו, שתשרור בו אווירה טובה, נעימה ומכבדת; שהכיסאות

יהיו נוחים, שהשירותים יהיו נקיים, ושנרגיש בו 'כמו בבית',

הרי אנחנו מבלים בו חלק ניכר מהיום שלנו.

לשם כך צריך לקבל אחריות ולפעול. כולנו (כל אחד!)

מסוגלים וצריכים להביט סביבנו, לראות מה יש לעשות,

ולעשות! דיבור מנומס, התחשבות וגם ויתור חשובים

ליצירת אווירה נעימה. שימוש נכון בחפצים, שמירה

עליהם ועזרה בקישוט חשובים לשמירה על המראה

של בית הספר. אם נעשה זאת יחד, בית הספר שלנו,

הכיתה וכולנו, נצא נשכרים!

זר/ה

|

שייך/ת

|

בבית ספר אני מרגיש/ה: טוב

כמו בבית.

|

חסר/ת ביטחון

האם אתם שמחים בהרגשה שלכם כלפי בית

הספר?

בית ספר מהחלומות

חשבו עם חבריכם לכיתה כיצד ייראה בית

הספר החלומי שלכם:

מה אתם יכולים לעשות כדי להגשים את החלום?

האווירה

החברתית

מבנה הכיתה

ובית הספר

הקשר עם

המורים

מבנה

החצר

מקצועות

הלימוד

מערכת

השעות

למען כיתתי ובית ספרי

׀

אצבעות

בעשר

ראשון

יום

אלחנן בן-אורי

ילדי העתי"ד