Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 180 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 180 Previous Page
Page Background

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

שיעורי בית

13.2.2017

י"ז בשבט תשע"ז

כישורי חיים

עבדו בזוגות: קראו את המקרים שלפניכם, וענו על השאלות הבאות לגבי כל אחד מהם.

מהן התחושות העולות בכם בעקבות מקרה זה?

כיצד לדעתכם יש לפעול במקרה זה?

הרובוטיקה ואני

תמיד אהבתי רובוטים, ומרגע שגיליתי את נבחרת הרובוטיקה בבית הספר, הייתי חבר נלהב

בה, עד שעליתי לתיכון והתכנית הסתיימה עבורי. אחרי שנתיים, שמעתי שרוצים לסגור את

נבחרת הרובוטיקה בחטיבה משום שאין מורה. לסגור את הנבחרת? בעיניי זה כל כך חבל!

פניתי אל ראש הישיבה התיכונית, וביקשתי ממנו שיאפשר לי ללמד את הנבחרת. "אתה?! אבל

אתה רק תלמיד!" אמר ראש הישיבה. אמרתי לו שאני מכיר את החומר ויודע ללמד, ורוצה

להשקיע בנבחרת. המורים 'הרימו גבה', אבל כשראו שאני נחוש, הסכימו.

במשך שנתיים לימדתי את נבחרת הרובוטיקה. חמש שעות בשבוע הפכתי מתלמיד למורה.

לא תמיד זה היה פשוט, הרי התלמידים האלה (שאמנם צעירים ממני) יכולים להיות חברים

שלי! ובכל זאת, הנבחרת הזאת, שבראשה עומד תלמיד, זכתה בתחרות התכנות הארצית!

(מעובד על פי סיפורו של המורה הצעיר יאיר קורנגוט מישיבת בני עקיבא לפיד במודיעין, כפי שפורסם באתר מרכז ישיבות בני עקיבא)

מדוע לדעתכם ירצה תלמיד להקדיש מזמנו הפנוי למען בית הספר ותלמידים צעירים ממנו?

האם גם אתם מוכנים לתרום מזמנכם וממרצכם למען בית הספר והילדים הלומדים בו? כיצד?

1

יצאתי לחצר וראיתי

שהתפוצץ צינור בברזייה,

אב הבית מנסה לתקן,

והמים ניתזים לכל עבר...

2

כמה ילדים מהכיתה החליטו

'לחנך' את התלמיד הכי מציק

בכיתה והחביאו לו את הילקוט.

המורה תכף תיכנס לכיתה

ותעניש אותו משום שאין לו ציוד...

3

בעת משחק בגינה

ציבורית ראיתי ילד שנפל

מהאופניים..

שני

יום

תא שמע

למען כיתתי ובית ספרי

׀

אצבעות

בעשר