Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 180 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 180 Previous Page
Page Background

פנים

לתורה

שלישי

יום

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

שיעורי בית

מי אני

חידה

לפעמים, בזמן השיעור אני מקשקש על השולחן. המורה מעירה לי ואומרת שזה גזל. אינני מבין

מה הבעיה: הרי אני מוחק הכול, וחוץ מזה, השולחן הזה לא שייך לאיש!

קודם כול, לא תמיד אתה זוכר למחוק, ואפילו תמחק, אתה יודע שהשולחן לא ייראה

כמו שנראה לפני שקשקשת עליו.

אביחי היקר, נעמה צודקת. אסור לפגוע ברכושו של אדם אחר, ממש כפי שאסור לגנוב ולגזול, אפילו

אתה מוכן לשלם בגין הנזק שגרמת. לא רק נזק ישיר אסור, אלא אפילו גרימת נזק בדרך עקיפה. קשקוש

על השולחן גורם נזק: לא תמיד מצליחים למחוק כראוי, ולפעמים שוכחים למחוק... השולחן שייך לבית

הספר, כלומר: הוא שייך ל'רבים', לכל באי בית הספר: למורים ולתלמידים. בית הספר כ'גוף' מאפשר לך

להשתמש בשולחן, אך עליך להשתמש בו בדרך המקובלת והראויה ולדאוג שיישמר בדיוק כפי שקיבלת

אותו.

האם גם אצלכם בבית הספר תלמידים פוגעים ברכוש ציבורי? מדוע לדעתכם זה קורה?

כיצד לדעתכם ניתן להפסיק את השחתת הרכוש הציבורי?

הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין הרב אפשטיין חי לפני שנים ושימש 110- כ אב בית דין בבלארוס (מדינה הגובלת ברוסיה ובאוקראינה). בחיבורו הידוע ספר ההלכה "ערוך השולחן" הוא פוסק את ההלכה מתוך דיון בדברי התורה שבעל פה, דברי הראשונים והאחרונים. את רוב הספר כתב הרב אפשטיין בזמן הדיונים בבית הדין, דבר שהתאפשר הודות לבקיאותו בהלכה ולחכמתו הרבה.

מה כוללת אחריות?

חפשו ומצאו בתוך המילה אחריות מילים

(ניתן לבלבל את סדר האותיות)

רבות ככל שתוכלו.

14.2.2017

י"ח בשבט תשע"ז

הרב יחיאל

מיכל הלוי

אפשטיין

נעמה

אביחי

אחריות

למען כיתתי ובית ספרי

׀

אצבעות

בעשר