Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 180 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 180 Previous Page
Page Background

תכנית עתי"ד היא פרי יזמה של קרן להתחדשות קהילות בישראל,

והיא מבוססת על התכנים של בית הספר 'יוסף קארו' בבאר שבע.

כל הזכויות על הקומיקס והדמויות המאוירות המלוות את היומן שמורות לאלחנן בן-אורי. אין לעשות

©

בהם שימוש, חוץ משימוש פנימי.

כל הזכויות שמורות לקרן חרו"ת

©

ביומן שולבו שירים. כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם.

©

תודה לכל היוצרים אשר תרמו מיצירותיהם ליומן

התכנית נבנתה ביזמת: כתיבה והפקה:

הדר סופר

ניהול חינוכי:

חני מנצורה

ריכוז ועריכה:

אליסף תל-אור

מעיין גיל

כתיבה:

יעל יהודה (בלומנטל)

אליסף תל-אור

הרב אבי מנצורה

ייעוץ תורני:

חגית ביטון, יועצת ומדריכת אח"מ [אקלים חינוכי מיטבי]

וכישורי חיים, משרד החינוך.

ייעוץ וסיוע בכתיבת

מדור “כישורי חיים”:

ייעוץ וסיוע בכתיבת

תמר הירדני - מורת דרך וחוקרת ירושלים.

מדור "פ(נ)ינה בירושלים":

הרב ד”ר דניאל טרופר

צוות היגוי:

יואל כהן

הרב סיון סרור

הרב יורם רוש

סטודיו "אודליה עיצובים"

עיצוב גראפי:

אלחנן בן-אורי

קומיקס:

בת-שבע ורדי, "מענה לשון"

עריכת לשון והגהה:

כריכית מאירי בע"מ

הדפסה: